Torna

Races autòctones de les Illes Balears

Gallina d'Eivissa


Dades generals

L’orientació principal de la gallina eivissenca és el subministrament d’ous i pollastres a la casa, per la qual cosa es pot dir que és quasi immillorable.

Gallina d'Eivissa - Dades generals

D’acord amb els estudis fets, malauradament molt pocs, el creixement d’aquests animals és lent, però amb una gran qualitat de la carn, fet que, ben dut comercialment, pot ser una sortida interessant per als criadors d’aquestes aus.

Atès el baix nombre d’animals existents en puresa en l’actualitat, s’imposa la necessitat d’un programa de protecció i millora d’aquesta raça, ja que està en un autèntic perill d’extinció. És igualment necessària la definició d’un patró o estàndard de raça, que en permeti fer una selecció adequada i una normalització de la gran variabilitat que s’hi dóna en aquests moments.