Torna

Races autòctones de les Illes Balears

Gallina d'Eivissa


Característiques més destacades

Morfologia del gall

El cap és relativament llarg i petit en relació amb el cos; el bec és llarg i gros, corbat i de color de banya, sempre més obscur a la mandíbula superior; la cresta és senzilla, dreta, de grandària mitjana i puntes curtes. Els barbons són també de mida mitjana i penjants, de color vermell viu. Les orelles són de grandària moderada, un poc allargades i de color vermell. Els ulls són de grandària mitjana tirant a petits, de forma rodona i de color d’ambre viu, tirant a rogenc.

El coll és ample i arquejat; el cos és gros i amb l’esquena poc inclinada. Les ales estan ben aferrades al cos, i la coa està ben poblada i es manté en una situació d’angle de 45º sobre l’horitzontal.

Les cuixes són rabassudes, i els tarsos, un poc curts; la coloració d’aquests i els dits no està fixada genèticament, igual que el plomatge, donant-se des del color gris groguenc al gris pissarra, que arriba a manifestar-se en forma de gris obscur amb tonalitat verdosa.

Gallina d'Eivissa - Característiques més destacades

Morfologia de la gallina

S’assembla al gall, tenint en compte les diferències sexuals. El cap, el bec i els ulls són iguals que en el gall, mentre que la cresta, de forma senzilla, és més petita i està un poc desferrada del cap a la part de darrere. Els barbons són també de grandària mitjana, i les orelles són petites i rodones.

El coll no és tan gruixat com en el gall, el cos és gros i la coa ben poblada, situada a un angle de 45º sobre l’horitzontal, igual que en el gall.