Torna

Races autòctones de les Illes Balears

Conill pagès d'Eivissa


Característiques més destacades

El cap està ben proporcionat al cos, amb el front ample i curt, i la cara fina que s’estreny al morro, detall aquest més marcat en les femelles. Els ulls són grossos i de color negre. Les orelles no són molt grosses, i les porta dretes i divergents, aspecte molt més accentuat en els mascles. La línia dorsal va cap amunt des del clatell fins a les anques, i forma una línia corba suau que davalla fins a la coa, mostrant la bona musculatura dels lloms i les cuixes. La coa és mitjana tirant a petita.

Conill pagès d'Eivissa - Característiques més destacades

La pell és ajustada al cos, i el pèl és molt espès però no gaire llarg. La seva longitud mitjana és de 2,5 cm, i és fi i suau al tacte.

Els conills eivissencs són, generalment, bicolors, anomenats bigarrats, i la distribució dels colors sobre el cos és bastant uniforme. El color base més freqüent és el negre, però pot ser també gris o rogenc. El color base negre es presenta la majoria de vegades entremesclat de pèl gris o rogenc. Les clapes blanques al cap i a la part davantera del cos són quasi sempre presents, malgrat que la seva distribució no és mai igual en un animal que en un altre.