Torna

Races autòctones de les Illes Balears

Colom Nas de Xot


Dades generals

La selecció del colom nas de xot està orientada fonamentalment al vol, però la gran varietat de colors, motivada inicialment per a diferenciar els animals d’un criador dels altres esbarts en vol quan es mesclen, i el seu aspecte vistós, són motius suficients per a convertir-lo en au d’exposició. Les creixents dificultats per a fer volar els animals han motivat que aquesta raça estigui localitzada a indrets molt específics, on roman una autèntica afecció en aquest esport.

El mes de gener de 2003 la Federació Balear de Columbicultura n’aprovà l’estandard.

Colom Nas de Xot - Dades generals