Torna

Races autòctones de les Illes Balears

Colom de Pinta o d'Esbart


Orígens

Sembla, segons els distints autors, que aquest colom prové del Continent Asiàtic, de la zona compresa entre la Índia i l’Orient Mitjà i no es sap quan fou introduït a les Illes. Tal volta durant les dominacions islàmiques o bé més tard, durant els segles XVI i XVII, a rel del comerç del Països Baixos amb aquelles regions asiàtiques. A Mallorca s’el coneix com a Colom de Pinta, en tant que a Menorca s’el denomina d’Esbart, però entenen els autors que es tracta de la mateixa raça per la seva conformació, ja que les denominacions segons els colors i la seva distribució són majoritariament coincidents, amb les petites variacions que es donen en la selecció marcada per l’insularitat.

Colom de Pinta o d'Esbart - Orígens