Torna

Races autòctones de les Illes Balears

Colom de Casta Grossa


Orígens

La majoria d’autors coincideixen que és un animal descendent dels coloms grossos procedents d’Itàlia, que ja fa molts d’anys es trobaven a la Mediterrània occidental, i que han sofert amb el temps influències d’altres ètnies, específicament d’un tronc mediterrani, però d’origen àrab.

Colom de Casta Grossa - Orígens

Igualment, i d’acord amb les referències històriques conegudes, es un colom que a la segona meitat del segle XIX es va exportar a Estats Units i, segons Levi, és l’origen del coloms de granja d’aquell país.

A Balears ha estat sempre considerat com au de corral.