Torna

Races autòctones de les Illes Balears

Colom de Casta Grossa


Dades generals

El que més destaca d’aquesta raça és la grandària i el pes dels animals, característiques que semblen haver disminuït en comparació a les dades bibliogràfiques de temps passat, que li fan referència.

Colom de Casta Grossa - Dades generals

El cens d’aquest tipus de colom és molt escàs, i s’ha mantingut, principalment, per la gran afició i difusió de l’avicultura ornamental a la nostra comunitat.

Té l’estàndard aprovat per l’Entesa Europea d’Avicultura i Cunicultura, des de 1994.