Torna

Races autòctones de les Illes Balears

Colom Borino


Característiques més destacades

Té el cap proporcionat, tirant a petit. La part superior del cap ha de ser lleugerament convexa i enllaçada amb la part posterior mitjançant una suau corba. El bec és de grandària mitjana, recte i no molt gruixat. Pot ser fosc, clar o amb una mandíbula de cada color, tot depenent de la coloració del plomatge. L’iris de l’ull és de color blanc perla, a vegades amb un to oliós fosc. En els que predomina el plomatge blanc, l’iris pot ser negre. El rivet de l’ull és fi i de color blanquinós. Les carúncules nasals són petites, fines i llises.

Colom Borino - Característiques més destacades

El coll és relativament curt, ample i lleugerament corbat. L’esquena és ampla, i el pit no és molt pronunciat, amb l’estèrnum curt. Les ales estan col·locades horitzontalment davall de la coa, però sense arrossegar-les.

La coa és un poc llarga (14-15 cm), amb un nombre de plomes que generalment és de 14-16, sensiblement més elevada que l’horitzontal. No és ni molt ampla, ni molt estreta, i més aviat plana.

Les cames són relativament curtes i de color vermell.

El plomatge pot presentar diferents coloracions: blanc uniforme, blanc amb la coa cendrosa fosca, blanc amb taca de color vermell al front ("estel"), blanc irregularment mesclat amb taques de vermell clar, etc., això sí, sempre amb la coa cendrosa. El disseny més apreciat és el que presenta un esquitxat fi de color vermell.