Torna

Races autòctones de les Illes Balears

Cavall mallorquí


Orígens

El cavall mallorquí s’engloba dins el grup de cavalls d’origen meridional de la península Ibèrica, de bona grandària, forts i aptes per al treball, i donà lloc, entre altres poblacions, a la raça catalana, avui ja desapareguda, a la mallorquina i a la menorquina.

Cavall mallorquí - Orígens

El contacte de segles amb l’altre grup ètnic estès pel nord d’Espanya hi va aportar segurament alguna característica al seu morfotipus, com poden ser el color de la capa i el pelatge propis d’aquelles races.