Torna

Races autòctones de les Illes Balears

Ca eivissenc


Caràcters generals

És un ca rústic, àgil i amb extraordinària força física i talent per a la caça.

Ca eivissenc - Caràcters generals

És un ca alt i llarg de formes, que destaca per la seva imatge de funcionalitat i harmonia general, sempre dirigida a un fi: la caça.

L’alçada al golès en els mascles està entre els 66 i 72 cm, i a les femelles, entre els 60 i 67 cm.