Torna

Races autòctones de les Illes Balears

Cabra pitiüsa


Dades generals

Present tant a Eivissa com a Formentera, es troba localitzada a petites explotacions, on conviu, generalment, amb ovelles. El cens no és molt elevat.

Cabra pitiüsa - Dades generals

La seva aptitud productiva és doble: producció de cabrits per a consum, i de llet, que es destina a fer formatge, sempre molt apreciat.

La rusticitat d’aquests animals els fa insubstituïbles a les regions d’on són originaris, ja que aprofiten per a la seva alimentació qualsevol vegetal al seu abast.