Torna

Races autòctones de les Illes Balears

Cabra pitiüsa


Característiques més destacades

Té el cap gros i allargat, amb la línia frontonasal recta. La majoria d’animals, tant mascles com femelles, són sulls, i en els que disposen de banyes, aquestes solen ser curtes i tirades i obertes cap enrere. La majoria dels animals presente mamellons, i les orelles són de grandària mitjana i de posició horitzontal.

El coll és llarg, i el cos és més aviat gros, amb el costellam un poc arquejat, la línia dorsolumbar recta, una gropa estreta i caiguda, i una coa de grandària mitjana, que pareix més llarga del que és, pel floc de pèl que té a la punta.

Les extremitats són llargues, fortes i ben aplomades.

Cabra pitiüsa - Característiques més destacades

La pell és elàstica i resistent. La coloració, com ja s’ha indicat, és molt variable, i no s’en pot definir un morfotipus dominant. La coloració de les mucoses i dels potons va lligada a la coloració general de la capa i, així, les mucoses i els potons negres van lligats a capes obscures, i les mucoses i els potons clars, que són majoria, a les capes més clares.

El pèl és també molt variable pel que fa a la seva llargària, amb una clara diferenciació entre mascles i femelles. La major part de femelles tenen el pèl curt, mentre que la resta presenta un faldó de pèl llarg i abundant.

Els mascles tenen un pèl de longitud mitjana, més llarg i abundant al coll i al pit, i presenten sempre un barbó abundant.

El tipus de mama és, en general, uniforme. De grandària mitjana i forma allargada, té els mugrons inclinats cap endavant i dirigits lleugerament als costats.