Torna

Races autòctones de les Illes Balears

Cabra mallorquina


Orígens

La cabra fou un dels primers animals domèstics presents a les nostres Illes i és curiós que, malgrat l’escassa pressió selectiva feta sobre aquesta espècie en el transcurs dels anys, els animals presentin una morfologia ben uniforme, especialment a les zones de muntanya.

Cabra mallorquina - Orígens