Torna

Races autòctones de les Illes Balears

Cabra mallorquina


Característiques més destacades

Té el cap gros, amb la línia frontonasal subconvexa. Sempre tenen banyes, grosses i enroscades sobre elles mateixes en els mascles, i més reduïdes i lleugerement divergents en les femelles. Els ulls són reduïts, de mirada viva i amb l’iris de color ambre clar. Les orelles són grosses, proporcionades amb el cap, amples i rectes, i sempre en posició estirada per damunt de l’horitzontal. Els bocs adults mostren un tupè negre, així com un barbó també de color negre. No presenten mamellons.

El coll és llarg, i el cos és ben proporcionat, estirat i un poc recollit de ventre, amb el costellam pla i ben definit, i una gropa inclinada, plana i estreta. La coa és de naixement baix, curta i de forma triangular, sempre poblada de pèl. Les mames són petites, globoses i amb els mugrons petits i situats a la part inferior.

Les extremitats presenten, en general, uns bons aploms i són fortes i ben musculades. Els potons són forts i de color negre.

Cabra mallorquina - Característiques més destacades

El pèl és fort i de color castany / roig amb unes zones de color més obscur, quasi negre, que estan formades per una retxa que recorre, des de damunt del coll, tota l’esquena fins a la coa. En els mascles s’hi dóna també una retxa negra que fa la creu amb la de l’espinada, que va de cama a cama passant per damunt de la creu de l’animal.

Tant els mascles com les femelles tenen també de color negre les extremitats a partir del cos, l’entrecuix i el ventre.

En els mascles el front i el morro estan pigmentats de negre, coloració que se intensifica amb l’edat, en tant que les femelles presentan una retxa negra que uneix el llagrimer amb el morro.