Torna

Races autòctones de les Illes Balears

Cavall menorquí


Dades generals

La cria de cavalls menorquins no ha estat fins ara una activitat productiva per ella mateixa, sinó complementària de les altres activitats ramaderes de l’illa.

La creació del Registre Matrícula, obert l’any 1988, per la Prefectura de Cría Caballar del Ministerio de Defensa, fou una passa decisiva per al cavall de raça menorquina.

Cavall menorquí - Dades generals

Per Ordre del Conseller d’Agricultura i Pesca, de data 12 de juny de 2003 es varen establir les normes zootècniques del cavall de pura raça menorquina, que determinen l’estàndard racial i el funcionament del Llibre genealògic, el qual es gestiona a l’actualitat, mitjançant conveni, pel Servicio de Cría Caballar y Remonta, malgrat la previsió és que en un proper futur se gestionará per la pròpia Associació de Criadors.

La progressiva demanda d’aquests animals, tant en l’àmbit interior com forà, motivada per la gran promoció de la raça que les festes populars han suposat, ha ocasionat que, actualment, l’objectiu principal de les ramaderies de cavall menorquí sigui la venda de cries.

L’Associació de Criadors i Propietaris de Cavalls de Raça Menorquina és molt activa i organitza anualment, el mes de maig, el concurs morfològic de la raça en Es Mercadal, lloc i punt de referència per a la seva millora i control de qualitat.