Torna

Races autòctones de les Illes Balears

Cavall menorquí


Caràcters generals

És un animal harmònic, de caràcter tranquil, noble, plantós i obedient.

La seva conformació és eumètrica, longilínia i de perfil frontonasal lleugerament convex.

Cavall menorquí - Caràcters generals

La silueta és esvelta, i el color de la seva capa és negre.

És també rústic, resistent i enèrgic, amb una gran aptitud per a la sella i el tir, encara que la seva qualitat més valorada a dia d’avui és l’aptitud per a participar a les festes populars a l’illa de Menorca, on és insubstituïble.