Torna

Races autòctones de les Illes Balears

Ca rater mallorquí


Orígens

Hi ha molt poca documentació escrita sobre els orígens d’aquesta raça, i la seva antiguitat està acreditada, com a mínim, des de fa 150 anys. Hi ha algunes teories que arrelen aquests animals amb el tronc egipci, de major grandària, i que a través d’encreuaments hauria finalitzat com un ca totalment funcional i dedicat a la caça de rates, que és d’on li ve el nom. Altres autors pensen que el seu origen és més recent i atribuïble a la presència de valencians, a principis del segle XX, que vengueren a conrear arròs a l’Albufera, i que varen introduir i encreuar el seu ca rater amb animals de races pròpies de Mallorca. El fet real és que, de mica en mica, el ca rater és present no sols a Mallorca, sinó que s’ha anat escampant per moltes altres regions espanyoles.

Ca rater mallorquí - Orígens