Torna

Races autòctones de les Illes Balears

Ca rater mallorquí


Dades generals

L’any 1990 es constituí el Club Espanyol del Ca Rater Mallorquí, que agrupa criadors d’aquesta raça. Des de la fundació es varen iniciar els registres dels cans de la raça, que acompanyats de mostres d’avaluació morfològica, en permeten dur a terme la selecció i millora.

L’estàndard de la raça es va publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears de 28 de desembre de 2002, i la gestió del Llibre genealògic es va encomanar al Club abans esmentat. El 10 de març de 2004, el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació va reconèixer oficialment la raça i publicar l’estàndard al BOE.