Torna

Races autòctones de les Illes Balears

Ca rater mallorquí


Característiques més destacades

El cap està en proporció harmònica amb el cos i presenta una depressió frontonasal molt marcada. La cara és estreta i punxeguda, i el nas és petit, amb el negre com a color habitual. Els llavis són prims, el llambrot no és gens marcat i el seu color habitual guarda correlació amb el del nas. Els ulls són rodons i grossos, i tenen el color de l’ambre fosc. Les orelles són ben dretes, triangulars, de grandària mitjana i mòbils.

El coll és robust i cilíndric, i té la mateixa longitud que el cap. El cos és d’aspecte quadrangular en els mascles, i més allargat en les femelles. El pit és ample, el costellam arquejat, el ventre recollit i la gropa arrodonida i ben musculada. La coa és habitualment tallada ran del cos o conserva una vèrtebra.

Ca rater mallorquí - Característiques més destacades

Les extremitats són ben musculades, especialment les posteriors, dotades d’ossos forts i bones articulacions, la qual cosa afavoreix la seva capacitat per a botar. Els peus són fins i del tipus denominat de "llebre".

La pell és molt fina i aferrada al cos, i no presenta papada ni d’altres plecs. El pèl és curt i fi, i el color principal del pelatge és el negre i foc, amb diversos graus de l’extensió del negre sobre el foc i de la tonalitat del foc, ja que aquest és encès en alguns casos o més mat i color canyella en altres.

És freqüent també la presència de clapes blanques, d’extensió variable, ja que oscil·la des d’una petita clapa al pit fins a quasi els animals completament blancs amb taques negres, negre i foc al cap o simplement taques color de foc.

Pel que fa al tipus de marxa d’aquest animal, tant al trot com al galop és molt ràpid, ja que mou les extremitats a gran velocitat.