Torna

Races autòctones de les Illes Balears

Ca mè mallorquí


Dades generals

El ca mè té un sistema de caça molt pausat: caça amb el nas a mitja altària, com fa el bestiar de llana quan pastura, i d’aquí li ve el nom de "mè", sempre a prop de l’amo, i és molt adient per als terrenys mal plans i espessos.

Ca mè mallorquí - Dades generals

L’any 1996 es constituí el Club del Ca Mè Mallorquí, que agrupa criadors d’aquesta raça i caçadors que l’utilitzen. Des de la seva fundació es varen iniciar els registres dels cans de la raça, que acompanyats de mostres d’avaluació morfològica i funcional, que es fan almenys dos pics a l’any, en permeten dur a terme la selecció i millora.

L’estàndard de la raça es va publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears de 28 de desembre de 2002, i la gestió del Llibre genealògic es va encomanar al Club abans esmentat. El 10 de març de 2004, el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació va reconèixer oficialment la raça, publicant el seu estàndard al B.O.E.