Torna

Races autòctones de les Illes Balears

Ca de conills de Menorca


Orígens

És, entre les races de cans de les nostres Illes, la més desconeguda pels amants d’aquests animals. De les dades existents, sembla que és una població local molt antiga, integrada dins el grup de cans mediterranis d’origen faraònic, seleccionada funcionalment per a la caça del conill, i que a dia d’avui no té encara un prototipus oficial definit, malgrat l’estima que d’aquests animals tenen els caçadors de Menorca.

Ca de conills de Menorca - Orígens