Torna

Races autòctones de les Illes Balears

Ca de conills de Menorca


Dades generals

El ca de conills és, en general, d’aspecte molt rústic, àgil i veloç, i té un gran instint natural per a cercar els conills, per la qual cosa s’ajuda de l’olfacte, la vista i l’oïda.

Ca de conills de Menorca - Dades generals

El nombre d’animals tipificats com a d’aquesta població no està ben definit, a causa de la seva variabilitat, però no és molt nombrós, per la qual cosa la primera feina que s’ha de fer, abans que el mestissatge que s’ha iniciat faci més mal, és elaborar-ne els prototipus racial, a efectes de tenir un camí obert no sols a la selecció funcional, la caça de conills, que s’ha de seguir i potenciar, sinó també al de la normalització morfològica, necessària en qualsevol raça.