Torna

Races autòctones de les Illes Balears

Ca de conills de Menorca


Característiques més destacades

Són, en general, animals de cap ample, proporcionat amb el cos, proporció que en els exemplars més petits es descompensa amb freqüència a favor del cap, el que li dona una sensació de gros. El perfil del morro és recte; els ulls són petits i oblics, amb l’iris de color ambre clar, excepte en els animals de capa negra o negra clapada de blanc, que el tenen també d’aquest color. Els llavis són fins i de color rosat, igual que el nas i el paladar, amb l’excepció també dels exemplars de capa negra o negra clapada, que els tenen negres. Disposen d’una bona dentadura, i la seva mossegada és en tisora. Les orelles són mòbils, dretes i cap endavant en situació d’atenció, i cap enrere o plegades en repòs. Són d’inserció baixa en general, grosses en proporció a la grandària del cap, i netes de pèl per dedins.

Ca de conills de Menorca - Característiques més destacades

El cos és més llarg que no alt, aspecte aquest més notori en els animals petits que, principalment per la curtesa de les cames, manifesten una clara desproporció d’altària/llargària. El costellam és pla, la línia dorsolumbar recta i forta, i la gropa, ampla. Les extremitats són fortes i llargues en els animals de talla mitjana, i curtes i sovint desviades en els petits. Els peus són quasi de llebre, amb els palpissos clars i les ungles fortes i de color clar. La coa és gruixada i de llargària mitjana, i la seva posició és caiguda en repòs, i arquejada per damunt l’horitzontal en situació d’atenció.

La pell és gruixada, i el pèl varia de curt (2 cm) i fi, a aspre i de mitja llargària (5 cm). El color de capa més freqüent és el vermell taronja clapat de blanc, seguit del marró i foc i del vermell taronja. Les capes negra i negra clapada són totalment minoritàries.