Torna

Races autòctones de les Illes Balears

Ca de bou


Dades generals

El seu prototipus racial fou reconegut per la Real Sociedad Central de Fomento de Razas Caninas de España, l’any 1932, i per la Federació Cinòfila Internacional, l’any 1964. Des de 2001, està reconeguda oficialment pel Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, com a raça espanyola, i on a l’actualitat té presentades unes modificacions a l’estàndard sobre conformació cranial.

Ca de bou - Dades generals

Després d’haver tengut uns anys molt baixos per culpa de la prohibició de les bregues d’aquests animals entre ells o entre ells i els bous, la cria d’aquesta raça ha tornat a agafar força, i en l’actualitat és un ca molt apreciat com a animal de guarda, i el que és més sorprenent, com a animal de companyia.

El Club Espanyol del Ca de Presa Mallorquí, Ca de Bou, agrupa els criadors i propietaris d’aquesta raça, participa amb molta freqüència a exposicions, i organitza mostres monogràfiques i totes les activitats relacionades amb la seva millora i promoció.