Torna

Races autòctones de les Illes Balears

Ca de bestiar


Característiques més destacades

El cap és de perfil lleugerament triangular, massís però no feixuc, proporcionat al cos, i amb la llargària del crani igual a la de la cara o morro, que no ha d’acabar en punta. El nas és negre i gros, amb oronells amples. Els llavis són de color negre, el superior tapa l’inferior quan té la boca closa, i el llambrot quasi no es nota. Les dents estan correctament desenvolupades i tenen la mossegada en tisores. Els ulls són més aviat petits, oblics i d’un color que varia entre el de la mel de romaní i la mel de garrova. Les orelles són de dimensions reduïdes en relació amb la grandària del cap, tenen forma triangular i la punta arriba fins a l’angle interior de l’ull. La inserció és alta. El paladar és de color negre.

Ca de bestiar - Característiques més destacades

El coll és musculat i fort, gruixat i sense gorga. El cos és robust i ben proporcionat, i fa la impressió de fortalesa i agilitat. El golès és marcat i és a la mateixa alçària que la gropa. El pit és ample, el costellam arquejat i la gropa un poc rodona, ampla, potent i musculada. La línia dorsolumbar és horitzontal, mai sellada, i el llom és ample i potent. La coa, de secció circular, ha d’arribar fins al garró. En repòs, la coa cau naturalment un poc corbada cap a fora, però en acció és ondulant i alçada més de l’horitzontal, en forma de falç.

Les extremitats són fortes i ben aplomades, les mans i els peus quasi de llebre, amb els palpissos durs i obscurs, i les ungles arquejades, fortes i negres.

La pell és elàstica, sense rues, dura i de color gris clar.

El pèl és curt i aferrat a la pell, i la seva longitud, al nivell del llom, oscil·la entre 1,5 i 3 cm.

L’únic color admès és el negre, amb les varietats d’atzabeja, pegós i mat.