Torna

Races autòctones de les Illes Balears

Ase balear


Orígens

Els darrers estudis realitzats (2004) confirmen que els ases domèstics europeus, procedeixen de dues línies d’ases africans, l’ase salvatge de Núbia (E. A. Africanus) i l’ase salvatge de Somàlia (E. A. Somaliensis), ubicades ambdues en el nord-est Africà, i de on a través de les migracions de l’home, es varen espargir per moltes altres regions, entre elles Europa. L’ase balear, a efectes de capa, estaria inclòs en el grup descendent de l’E. A. Somaliensis, i ja en una fase mes propera hem de cercar el seus orígens en la població d’animals de la zona de "l’alta Catalunya", de on deriven també la raça catalana i la francesa de Poitou, caracteritzades per la seva gran talla i fortalesa, caràcters que aportaven a la seva descendència mular.

Ase balear - Orígens

La fama d’aquesta raça a principis del segle passat era extraordinària, i la demanda de reproductors, molt alta. Com a exemple es pot posar l’exportació d’animals d’aquest tipus a Anglaterra i posteriorment als Estats Units, on varen participar en la creació de la famosa raça Kentucky, coneguda per la seva fortalesa i grandària.