Torna

Races autòctones de les Illes Balears

Ase balear


Característiques més destacades

El cap és llarg i quadrat, la qual cosa li dóna un tipus de braquicefàlia molt característic. Les orelles són grosses, musculoses i mòbils. El front és ample i un poc enfonsat, característica més notòria a les femelles. Els ulls són grossos i expressius, i les òrbites són grosses i no gaire prominents. Les mandíbules són fortes, ben desenvolupades i potents, amb un morro lleugerament estret al final.

Ase balear - Característiques més destacades

El coll és rectangular i no gaire llarg, gruixat, potent i ben unit al tronc, amb una cabellera curta i més aviat pobra i descambuixada. El tronc disposa d’una creu àmplia i no prominent, així com d’un pit alt però harmònic. La línia dorsolumbar és llarga i poc ensellada, i el costellam és molt visible i rodonenc. La gropa és ampla, musculosa i inclinada cap a darrere i als costats. La coa és de naixement baix, llarga, i amb una mata de crinera abundosa a la part terminal.

Les extremitats anteriors són robustes, ben aplomades i d’ossos potents, mentre que les posteriors estan ben constituïdes, però no tan ben aplomades com les davanteres. Els potons són estrets.

El color de la capa és negra pansa amb degradacions blanc grisenques voltant els ulls, el morro, l’espai intermaxil·lar, el pit, el ventre, la bragada i les aixelles.