Torna

Races autòctones de les Illes Balears

Ànnera mallorquina


Dades generals

L’ànnera mallorquina és un animal típicament casolà, poc especialitzat a escala productiva, que s’explota generalment en petits nuclis i es manté majoritàriament per a consum propi, ja que la carn de les ànneres, són aus de creixement lent, és molt apreciada pels entesos.

El període de posta de les femelles és curt, generalment per primavera i principi d’estiu, en tandes de 8-12 ous, que són de color verdós clar i d’uns 75-80 grams de pes. En general, les femelles són bones mares i coven bé. La duració de la incubació és de 27-28 dies.

Ànnera mallorquina - Dades generals

El cens en puresa és molt reduït, ja que com s’ha mencionat, es tracta d’una producció casolana, si no de col·leccionista, i a causa dels encreuaments continuats de forma indiscriminada que es produeixen a les finques, podria acabar desapareixent.

És una raça que necessita amb caràcter urgent l’adopció d’un estàndard oficial, l’establiment d’un nucli en puresa de referència i l’aplicació d’uns criteris de selecció tant pel que afecta la seva morfologia com per a millorar-ne la capacitat productiva.