Torna

Races autòctones de les Illes Balears

Ànnera mallorquina


Característiques més destacades

El cap és allargat, de grandària proporcionada al cos i amb la part superior corbada de forma suau, que enllaça perfectament el bec amb el coll. El bec és llarg i de color blavós, amb freqüents desviacions cap a verdós groguenc, i les comissures netes i ben definides. Els ulls són de color marró obscur, rodons i proporcionats al cap.

Ànnera mallorquina - Característiques més destacades

El coll és gruixat i curt, i el pit és ample i ben dotat de massa muscular. Les ales són relativament curtes, situades parcialment sobre l’esquena i sempre ben aferrades al cos. La coa és curta, poblada i situada en un angle de 45º sobre l’horitzontal. Les cuixes són de mida mitjana i les cames curtes, de color taronja.

Com ja s’ha mencionat, la coloració del plomatge manifesta un marcat dimorfisme sexual, ja que el mascle té el cap i la part superior del coll d’un color bronze verdós fosc, mentre que l’esquena i el pit són de color gris marró i el ventre més clar. Les ales tenen una franja d’un color marró més fosc, amb alguns reflexos metàl·lics. Les plomes de la coa són de color marró negre, acompanyat sempre d’un grup de plomes blanques, i un grup més reduït de plomes negres. La femella és tota de color roig clar, amb un favat homogeni i ben marcat, que s’intensifica sobre l’esquena i les ales, on presenta una franja més fosca i més mat que en els mascles. El cap presenta també unes franges més obscures que van des del bec fins al darrera de l’ull. Com passa a moltes races d’origen similar, hi ha una variant de coloració més clara, que es manifesta de forma més ostensible a les femelles.