Torna

Observatori de Joventut de les Illes Balears (OBJIB)

Tornar al llistat de notícies

29/07/2013

Nou Decret regulador de la Comissió Interdepartamental per a l'Elaboració de Polítiques de Joventut

 

L’objecte d’aquest Decret és regular l’organització i el funcionament de la Comissió Interdepartamental per a l’Elaboració de Polítiques de Joventut, que està adscrita a la conselleria competent en matèria de joventut, com a òrgan específic de coordinació, consulta i proposta en l’àmbit de la programació i l’execució de les polítiques que el Govern de les Illes Balears promou en matèria de joventut a través de les diferents conselleries.

El Decret preveu la creació de la Comissió Tècnica Permanent i la Comissió Executiva d’Acords, com a suport per executar els acords adoptats per la Comissió Interdepartamental.

A més a més, es crea la Mesa Sectorial en Matèria de Joventut, de conformitat amb el que disposa l’apartat 7 de l’article 20 de la Llei 21/2006, de 15 de desembre, d’atribució de competències als consells de Menorca i d’Eivissa i Formentera en matèria de joventut i lleure, com a instrument de col·laboració per posar en funcionament iniciatives en què les institucions implicades comparteixen l’interès i com a instrument de suport a la Conferència Sectorial en Matèria de Joventut.

 

Decret 39/2013, de 26 de juliol, pel qual es regula l’organització i el funcionament de la Comissió Interdepartamental per a l’Elaboració de Polítiques de Joventut