Torna

Observatori de Joventut de les Illes Balears (OBJIB)

 

Servei de Participació i Difusió

En relació a les competències que en matèria de joventut i lleure s’assigna a l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears a la Llei 10/2006 Integral de la Joventut el Servei de Participació i Difusió de l’Observatori Jove s’encarregarà bàsicament de:

 

  • Ordenar i gestionar les estadístiques autonòmiques.
  • Prestar suport al teixit associatiu juvenil com a vehicle principal de transmissió dels valors democràtics de tolerància, solidaritat i respecte a la diversitat, sense excloure altres formes de participació i garantint que el CJIB pugui desenvolupar les tasques per a les quals ha estat creat.
  • Promoure l’accés segur, saludable i de qualitat a la societat virtual i potenciar l’educació en valors democràtics en relació amb les actuacions que els joves i les joves hi facin.

Altres funcions del Servei de Participació i Difusió de l’Observatori Jove:

-      Recollir la informació que de forma directa pugui servir per conèixer i entendre la condició juvenil a la nostra comunitat i els factors associats.

-      Analitzar la informació obtinguda, estudiar les noves tendències i els canvis que es produeixin.

-      Impulsar les activitats d’informació que es considerin adients .

-      Difondre les informacions recollides i analitzades sobre la situació de la joventut.

-      Facilitar l'intercanvi d'informació entre els diferents departaments, institucions i organismes encarregats de prendre decisions sobre polítiques juvenils, els investigadors, els professionals, els voluntaris que treballen en l'àmbit juvenil i els propis joves.