Torna

Observatori de Joventut de les Illes Balears (OBJIB)

 

 

Normativa sobre joventut

29/10/2010 Nou Estatut d'Autonomia de les Illes Balears.
29/10/2010 Noves normes de rang legal de la comunitat autònoma de les Illes Balears en matèria de joventut i temps lliure.
29/10/2010 Altres lleis autonòmiques d'interès.