Torna

Observatori de Joventut de les Illes Balears (OBJIB)

 Justificació del sistema d'indicadors

L’Observatori de la Joventut de les Illes Balears estructura la seva recerca i investigació en base a  un sistema d’indicadors que li permet determinar i prioritzar les variables d’anàlisi a estudiar.   

Aquest sistema d’indicadors socials ha estat valorat i organitzat a partir de la concepció de joventut establerta per gran part dels referents dins el món de la sociologia i la condició juvenil. D’aquesta manera, s’estableix la idea de joventut entesa com a etapes de transició així com a condició vital de les persones.

És sobre aquests conceptes i aquesta visió de la joventut que s’han establert els diferents eixos d’estudi de l’Observatori de la Joventut.

 

 

 

Educació i formació

 

Etapa del cicle vital

 

Cohesió Social

 

 

 

 

 

 

La joventut com condició vital

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema d’indicadors

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La joventut com etapa transitòria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Transició econòmica

 

Transició domiciliària

 

Transició a la parella estable

 

Transició a la maternitat / paternitat

 

Transició a la ciutadania política i civil

 

 

SISTEMA D'INDICADORS DE JOVENTUT Indicadors Joventut IB 2012. Actualment dades març 2012.xls

GLOSSARI DE TERMES PDF