Torna

Observatori de Joventut de les Illes Balears (OBJIB)

                          Cohesió social
Concepte Dimensió  Subdimensió Indicador Font Darrera dada

Qualitat de vida

Ingressos Mitjana Salaris mitjans per mes i per hora per sexe i edat Fulla de Càlcul IBESTAT 2009
Ingressos anuals de la llar per edat de la persona de referència Fulla de Càlcul IBESTAT 2008
Ingressos necessaris de la llar per edat de la persona de referència Fulla de Càlcul IBESTAT 2010
Ajudes Tipus de prestacions socials de la llar per edat de la persona de referència Fulla de Càlcul IBESTAT 2008
Dificultats Volum Llars segons grau de dificultat econòmica per edat de la persona de referència Fulla de Càlcul IBESTAT 2010
Tipus Llars segons tipus de problemes per edat de la persona de referència Fulla de Càlcul IBESTAT 2010
Pobresa Risc Taxa de risc de pobresa Fulla de Càlcul IBESTAT 2009
Volum Distribució de la població en la pobresa per grups d'edat Fulla de Càlcul IBESTAT 2009
Exclusió social Delinqüència Volum Persones menors (14-17 anys) condemnades Fulla de Càlcul INE 2009
Persones joves de 18-35 anys condemnades segons tipus de pena Fulla de Càlcul INE 2009
Tipus Delictes entre els i les joves de 18 a 35 anys segons tipus Fulla de Càlcul INE 2008