Torna

Observatori de Joventut de les Illes Balears (OBJIB)

Transició a la ciutadania política i civil
Concepte Dimensió  Subdimensió Indicador Font Darrera dada
Associacionisme Participació Àmbit Pertinença a algun tipus d'associació Fulla de Càlcul CIS 2015
Associacións Volum Associacions juvenils actives a les Illes Balears per any d'inscripció Fulla de Càlcul Ministeri d'Interior 2015
Política Valoració Percepció general
Percepció i valoració general sobre la política Fulla de Càlcul CIS 2015
Gestió i serveis
Valoració de la gestió del Govern i els serveis públics Fulla de Càlcul CIS 2015
Paticipació Cituadana Participació en activitats per donar a conèixer la seva opinió Fulla de Càlcul CIS 2015
Electoral Participació electoral i opinió política votada a les eleccions generals Fulla de Càlcul CIS 2011
 Participació electoral i opinió política votada a les eleccions autonòmiques Fulla de Càlcul CIS 2015
Raó principal per a l'elecció de l'opció política votada a les eleccions autonòmiques  Fulla de Càlcul CIS 2015
Evolució de la participació electoral Fulla de Càlcul CIS 2015
Posicionament Ideologia Autoubicació ideològica del jovent balear en l'eix esquerra-dretra Fulla de Càlcul
CIS 2015
Identificació ideològica Fulla de Càlcul
CIS 2015
Identitat Sentiment d'identitat amb el territori Fulla de Càlcul
CIS 2015
Llengua d'identitat Fulla de Càlcul
EULIB 2014
Organització territorial
Preferència sobre el model d'organització territorial de l'Estat Fulla de Càlcul CIS 2015
Religiositat - - Sentiment de religiositat Fulla de Càlcul CIS 2015