Torna

Observatori de Joventut de les Illes Balears (OBJIB)

 

Dades demogràfiques
Concepte Dimensió  Subdimensió Indicador Font Darrera dada
Distribució de la població Grups d'edat Volum Població de Balears per grup d'edat, illa de residència i sexe Fulla de Càlcul IBESTAT. Padró 2017
2017
Estructura Piràmide de població Fulla de Càlcul IBESTAT

2015

 

Edat mitjana per illa, nacionalitat i sexe  (1998-2017)

Fulla de Càlcul

IBESTAT

2017

Indicador nou

Joves Volum Població jove per municipis Fulla de Càlcul IBESTAT   INE
2017
Pes de la població jove resident a les diferents illes i capitals Fulla de Càlcul

IBESTAT

2017

 

Dinàmica Creixement juvenil Fulla de Càlcul INE IBESTAT 2017
Procedència  dels i les joves - - Població jove segons lloc de naixement. Evolució des de 2001 Fulla de Càlcul IBESTAT

2017

 

Moviments migratoris Immigració Immigració jove  Fulla de Càlcul IBESTAT

2016

 

Emigració Emigració jove Fulla de Càlcul IBESTAT

2016

 

Persones joves residents a l'estranger inscrites a les Illes Balears. Evolució des de 2009

Fulla de Càlcul

IBESTAT

2018

Indicador nou

Transició a la parella i formes de convivència
Concepte Dimensió  Subdimensió Indicador Font Darrera dada
Convivència
Tipus de llar
- Persones joves segons situació a la llar Fulla de Càlcul INE

2017

Indicador nou

Matrimonis Volum Taxa de nupcialitat Fulla de Càlcul IBESTAT 2016
Edat Dones que han contret matrimoni per edat i illa Fulla de Càlcul IBESTAT 2014
Homes que han contret matrimoni per edat i illa Fulla de Càlcul IBESTAT 2014
Edat mitjana al primer matrimoni per sexe Fulla de Càlcul IBESTAT 2016

Transició a la maternitat i paternitat
Concepte Dimensió  Subdimensió Indicador Font Darrera dada

Maternitat/

Paternitat

Naixements Volum Nombre de naixements per edat del pare i de la mare Fulla de Càlcul IBESTAT 2016
Edat mitjana - Edat mitjana de la mare al primer fill Fulla de Càlcul IBESTAT 2016
Fecunditat -

Taxa de fecunditat per grup d'edat de la mareFulla de Càlcul

IBESTAT 2016