Torna

Observatori de Joventut de les Illes Balears (OBJIB)

 

Què és?

·  L'Observatori de la Joventut del Govern de les Illes Balears és l'òrgan que d'una manera estructurada i planificada recull, gestiona, processa i genera estudis relacionats amb l'àmbit de la joventut.

·  El coneixement de la realitat, del aspectes estructurals i socioculturals que afecten els i les joves, l'estudi de la diversitat de les condicions de vida, de les experiències juvenils i dels problemes socials, és fonamental si el que es pretén és millorar les condicions socials de les persones joves de les Illes Balears. Per altra banda, l'anàlisi i l'estudi de la realitat ha de guiar la planificació de les polítiques de joventut.

·  L'Observatori de la Joventut és, doncs, l'eina d'observació, d'anàlisi i d'estudi de les característiques actuals de la condició juvenil a les Illes Balears.

 

 

 archivopub.do?ctrl=MCRST945ZI135850&id=135850