Torna

Observatori de Joventut de les Illes Balears (OBJIB)

Objectius

1) Recollir la informació que de forma directa o indirecta pugui servir per conèixer i entendre la condició juvenil a la nostra comunitat i els factors associats.


2) Analitzar la informació obtinguda, estudiar les noves tendències i els canvis que es produeixin.


3) Realitzar investigacions, estudis preparatoris i de viabilitat de les mesures i propostes d'actuació.


4) Constituir un fons de documentació i impulsar les activitats d'informació i de formació.


5) Facilitar la unificació de criteris per a la recollida de dades, a través de la definició d'indicadors que es puguin harmonitzar amb els que utilitzen altres organismes similars.


6) Difondre les informacions recollides i analitzades sobre la situació de la joventut.


7) Facilitar l’intercanvi d'informació entre els diferents departaments, institucions i organismes encarregats de prendre decisions sobre polítiques juvenils, els investigadors, els professionals i els voluntaris que treballen en l'àmbit juvenil.


8) Fer un seguiment acurat de l'impacte i l'efecte de les actuacions previstes en el Pla Estratègic de Joventut vigent.


9) Desenvolupar les propostes fetes per la Direcció General de Joventut o la Comissió interdepartamental pel que fa a estudis, informes i activitats formatives


10) Promoure i col·laborar en el desenvolupament de la investigació social relacionada amb la joventut.


11) Dur a terme propostes per a l'elaboració de polítiques públiques per a joves a les Illes Balears.