Torna

Observatori de Joventut de les Illes Balears (OBJIB)

Transició domiciliària
Concepte Dimensió  Subdimensió Indicador Font Darrera dada
Convivència

Persones joves segons situació a la llar Fulla de Càlcul

INE 2015
Persones joves segons mida de la llar on viu Fulla de Càlcul
INE 2015
Persones joves segons el tipus de llar a la que formen part Fulla de Càlcul
INE 2015
Habitatge jove Volum Nombre i mida de les llars joves Fulla de Càlcul IBESTAT / Ob Emancipación 2016
Despesa Despeses mitjanes anuals d'un habitatge jove Fulla de Càlcul IBESTAT 2015
Emancipació Joventut emancipada Proporció Taxa d'emancipació Fulla de Càlcul Obsev. Emancipación
2016
Tinença Llars segons règim de tinença Fulla de Càlcul Obsev. Emancipación 2016
Habitatge Propietat Cost per a les presones joves Preu màxim tolerable de compra Fulla de Càlcul Obsev. Emancipación 2016
Superfície màxima tolerable de compra Fulla de Càlcul Obsev. Emancipación 2016
Cost d'accés a un habitatge en propietat Fulla de Càlcul Obsev. Emancipación 2016
Ingressos mínims per adquirir un habitatgeFulla de Càlcul Obsev. Emancipación 2016
Habitatge Lloguer Cost per a les persones joves Renda màxima tolerable Fulla de Càlcul Obsev. Emancipación 2016
Superfície màxima tolerable de lloguer Fulla de Càlcul Obsev. Emancipación

2016