Torna

Observatori de Joventut de les Illes Balears (OBJIB)                            Transició econòmica
Concepte Dimensió  Subdimensió Indicador Font Darrera dada

Mercat laboral

Activitat Ocupació Taxa d'ocupació Fulla de Càlcul

IBESTAT

INE

2018T1

Atur Taxa d'atur i evolució Fulla de Càlcul IBESTAT

2018T1

Nivell educatiu Taxa d'atur per nivell d'estudis Fulla de Càlcul

IBESTAT

OTIB

2015

Activitat Taxa d'activitat Fulla de Càlcul

IBESTAT

INE

2018T1
Ocupació Volum Pes de la contractació jove respecte del total de contractes Fulla de Càlcul OTIB

2017

Sector productiu Persones ocupades per sector econòmic Fulla de Càlcul IBESTAT

2017

Persones ocupades per branca d'activitat Fulla de Càlcul IBESTAT

2018T1

Nivell educatiu Taxa d'ocupació segons nivell educatiu Fulla de Càlcul OTIB 2017
Qualitat de l'ocupació Tipus de contracte Temporalitat Durada mitjana dels contractes laborals joves Fulla de Càlcul IBESTAT 2016
Taxa de temporalitat Fulla de Càlcul OTIB 2014
Evolució de la contractació laboral i indefinida Fulla de Càlcul IBESTAT 2017
- Evolució tipus de contracte segons estudis assolits Fulla de Càlcul OTIB 2015
Condicions laborals Retribució Salari mensual mitjà Fulla de Càlcul
INE 2015
Salut laboral Accidents laborals Fulla de Càlcul IBESTAT 2014