TITULACIONS ORDRE FOM 3200/2007

 

TÍTOL 

DISTANCIA A LA COSTA 

 ESLORA

POTENCIA MOTOR 

 CAPITÀ DE IOT

 SENSE LÍMIT

 SENSE LÍMIT

SENSE LÍMIT

 PATRÓ DE IOT

 60 MILLES DE LA COSTA I NAVEGACIÓ INTERINSULAR EN ARCHIPIÈLAGS BALEAR I CANARI

 20 METRES

   L'ADEQUADA A L' ESLORA

 PATRÓ D'EMBARCACIONS D'ESBARJO

 12 MILLES DE LA COSTA I NAVEGACIÓ INTERINSULAR EN ARCHIPIÈLAGS BALEAR I CANARI

 12 METRES

   L'ADEQUADA A L' ESLORA

 PATRÓ PER LA NAVEGACIÓ BÀSICA

 5 MILLES D'UN ABRIC

 7,5 METRES SI SON DE MOTOR I 8 METRES SI SÓN DE VELA

 L'ADEQUADA A L' ESLORA

 

 

ATRIBUCIONS NOVES TITULACIONS RD 874/2014

 

TÍTOL 

DISTANCIA A LA COSTA 

 ESLORA

POTENCIA MOTOR 

 

 CAPITÀ DE IOT

 SENSE LÍMIT

 24 metres

SENSE LÍMIT

 PATRÓ DE IOT

 150 MILLES DE LA COSTA

 24 metres

  SENSE LÍMIT

 PATRÓ D'EMBARCACIONS D'ESBARJO: ATRIBUCIONS BÀSIQUES  

 12 MILLES DE LA COSTA I NAVEGACIÓ INTERINSULAR EN ARCHIPIÈLAGS BALEAR I CANARI

 15 METRES

  SENSE LÍMIT

 PATRÓ D'EMBARCACIONS D'ESBARJO: ATRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES  

 12 MILLES DE LA COSTA I NAVEGACIÓ ENTRE LA PENÍNSULA IBÈRICA I L’ARCHIPIÈLAG BALEAR

 24 METRES

  SENSE LÍMIT

 PATRÓ PER LA NAVEGACIÓ BÀSICA

 5 MILLES D'UN PORT, MARINA O ABRIC

 8 METRES

  SENSE LÍMIT

LLICÈNCIA DE NAVEGACIÓ

2 MILLES D'UN PORT, MARINA O ABRIC

6 METRES

POTÈNCIA ADEQUADA

 

 

 • Les titulacions tindran el seu doble vessant, sol motor o amb habilitació a vela.
 • Motos nàutiques. A més de les titulacions específiques per al seu govern (no objecte d'aquest RD):
  • Les titulacions de capità de iot, patró de iot, patró d'esbarjo i patró de navegació bàsica habiliten per al govern de motos nàutiques. 
  • La llicència de navegació habilita per al govern de motos nàutiques classe C.
 • Per al govern d'embarcacions a motor amb una potència màxima de 11,26 quilowatts i fins a 5 metres d'eslora, les de vela fins a 6 metres d'eslora i els artefactes flotants o de platja, a excepció de les motos nàutiques, no cal estar en possessió de les titulacions que regula aquest Reial decret, sempre que no s'allunyin més de 2 milles nàutiques d'un port, marina o lloc d'abric i l'activitat es realitzi en règim de navegació diürna.
 • L'entrada en vigor de la norma es produirà d'aquí a tres mesos, amb dues excepcions:
  • L'exempció de titulació per governar embarcacions a motor de fins a 5 metres d'eslora i a vela de fins a 6 metres, ja en vigor. 
  • La Llicència de Navegació, que substitueix el Titulín, efectiva en 20 dies a partir de la publicació al BOE del Reial Decret.
 • Les escoles reconegudes o homologades disposen d'un termini de sis mesos des de l'entrada en vigor de la norma per adaptar-se a la mateixa.
 • Titulacions adquirides a l'empara de l'Ordre FOM 3200/2007: possibilitat de mantenir amb les mateixes atribucions o canviar pels títols del nou RD segons equivalències establertes en la Disposició Addicional Setena.