Convocatòria d'abril de 2024: exàmens resolts

Capità de Iot - Mallorca
Capità de Iot - Menorca
Capità de Iot - Eivissa

Patró de Iot - Mallorca
Patró de Iot - Menorca
Patró de Iot - Eivissa

PEE i PEE específic Mallorca- 1er Torn
PEE Mallorca- 2n Torn
PEE Menorca - 1er Torn - 2n Torn
PEE Eivissa - 1er Torn - 2n Torn

PNB Mallorca - 1er Torn - 2n Torn
PNB Menorca
PNB Eivissa