PATRÓ PER A LA NAVEGACIÓ BÀSICA

PATRÓ PER A LA NAVEGACIÓ BÀSICA

Atribucions bàsiques:

  • Govern d’embarcacions d’esbarjo de motor, de fins a 8 metres d’eslora, sempre que l’embarcació no s’allunyi més de 5 milles en qualsevol direcció d’un port, marina o lloc de recer.
  • Govern de motos nàutiques, dins dels límits específics de navegació aplicables a aquestes, d’acord amb les seves característiques tècniques.

Atribucions complementàries:

  • govern d’embarcacions d’esbarjo de vela, de fins a 8 metres d’eslora, sempre que l’embarcació no s’allunyi més de 5 milles en qualsevol direcció d’un port, marina o lloc de recer.

Requisits del títol:

  • Ser major de 18 anys o de 16 anys amb l'autorització dels pares o tutors.
  • Aprovar l'examen teòric corresponent (test de 27 preguntes).
  • Acreditar haver fet les pràctiques reglamentàries bàsiques de seguretat i navegació.
  • Acreditar haver fet el curs de formació en radiocomunicacions.
  • Acreditar l'aptitud psicofísica (mitjançant reconeixement mèdic).

Més informació: