Torna

Transport Marítim

PATRÓ PER A LA NAVEGACIÓ BÀSICA

PATRÓ PER A LA NAVEGACIÓ BÀSICA

Atribucions bàsiques:

  • Govern d'embarcacions d'esbarjo a motor de fins a 8 metres d'eslora i navegació fins a 5 milles d'un port, marina o lloc de recer.
  • Govern de motos nàutiques.

Atribucions complementàries:

  • Govern d'embarcacions d'esbarjo a vela de fins a 8 metres d'eslora i navegació fins a 5 milles d'un port, marina o lloc de recer amb l'acreditació de les pràctiques reglamentèries de navegació a vela.

Requisits del títol:

  • Ser major de 18 anys o de 16 anys amb l'autorització dels pares o tutors.
  • Aprovar l'examen teòric corresponent (test de 27 preguntes).
  • Acreditar haver fet les pràctiques reglamentàries bàsiques de seguretat i navegació.
  • Acreditar haver fet el curs de formació en radiocomunicacions.
  • Acreditar l'aptitud psicofísica (mitjançant reconeixement mèdic).

Més informació: