Convocatòria de juny de 2023: exàmens resolts

Capità de Iot - Palma
Capità de Iot - Eivissa

Patró de Iot - Palma
Patró de Iot - Menorca
Patró de Iot - Eivissa

PEE - Palma - 1er Torn
PEE i PEE específic - Palma - 2n Torn

PEE - Menorca - 1er Torn
PEE i PEE específic - Menorca - 2n Torn

PEE - Eivissa - 1er Torn
PEE i PEE específic - Eivissa - 2n Torn

PNB - Palma
PNB - Menorca
PNB - Eivissa