Torna

Transport Marítim

PATRÓ DE IOT

Atribucions bàsiques:

  • Govern d'embarcacions d'esbarjo a motor de fins a 24 metres d'eslora i navegació fins a 150 milles de la costa.
  • Govern de motos nàutiques.

Atribucions complementàries:

  • Govern d'embarcacions d'esbarjo a vela de fins a 24 metres d'eslora i navegació fins a 150 milles de la costa amb l'acreditació de les pràctiques reglamentàries de navegació a vela.

Condicions per a l'obtenció:

  • Ser major de 18 anys.
  • Estar en possessió del títol de patró d'embarcacions d'esbarjo.
  • Aprovar l'examen teòric corresponent (test de 40 preguntes).
  • Acreditar la realització de les pràctiques reglamentàries bàsiques de seguretat i navegació.
  • Acreditar l'aptitud psicofísica (mitjançant certificat mèdic).

Més informació: