Torna

Transport Marítim

PATRÓ DE IOT

Atribucions bàsiques:

  • Govern d'embarcacions d'esbarjo a motor de fins a 24 metres d'eslora, que faculta per navegar en la zona compresa entre la costa i una línia paral·lela a aquesta traçada a una distància de 150 milles nàutiques.
  • Govern de motos nàutiques, dins dels límits específics de navegació aplicables a aquestes, d'acord amb les seves característiques tècniques.

Atribucions complementàries:

  • Govern d'embarcacions d'esbarjo a vela de fins a 24 metres d'eslora, que faculta per navegar en la zona compresa entre la costa i una línia paral·lela a aquesta traçada a una distància de 150 milles nàutiques.

Condicions per a l'obtenció:

  • Ser major de 18 anys.
  • Estar en possessió del títol de patró d'embarcacions d'esbarjo.
  • Aprovar l'examen teòric corresponent (test de 40 preguntes).
  • Acreditar la realització de les pràctiques reglamentàries bàsiques de seguretat i navegació.
  • Acreditar l'aptitud psicofísica (mitjançant certificat mèdic).

Més informació: