Torna

Transport Marítim

Descomptes a residents

en el preu del transport marítim regular


Beneficiaris: ciutadans nacionals de països de la Unió Europea, de països signants de l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu i de Suïssa, amb residència a les Illes Balears, així com ciutadans extracomunitaris, de qualsevol nacionalitat, residents à Formentera.

 

Quantia de les bonificacions:

a) Ciutadans nacionals de països de la Unió Europea, de països signants de l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu (Islàndia, Liechtenstein i Noruega) i de Suïssa:

Bonificació estatal: 50 per 100.
Bonificació autonòmica: 25 per 100.

b) Ciutadans de qualsevol nacionalitat, residents à Formentera, als trajectes entre Eivissa i Formentera:
     Bonificació específica autonòmica: 39 per 100.

Forma d'acreditar la residència:


Nota prensa fomento acreditación residencia.pdfNota premsa foment acreditació residència.pdf