Convocatòria de desembre de 2023: exàmens resolts

Capità de Iot - Mallorca
Capità de Iot - Menorca
Capità de Iot - Eivissa

Patró de Iot - Mallorca (marees)
Patró de Iot - Menorca (marees)
Patró de Iot - Eivissa (marees)

PEE Mallorca - 1er Torn (marees)
PEE i PEE específic Mallorca- 2n Torn castellà - 2n Torn català (marees)
PEE Menorca - 1er Torn castellà - 1er Torn català (marees)
PEE i PEE específic Menorca - 2n Torn
PEE Eivissa - 1er Torn castellà - 1er Torn català (marees)
PEE i PEE específic Eivissa - 2n Torn

PNB - Mallorca (català) (castellà)
PNB - Menorca
PNB - Eivissa