Torna

Transport Marítim

Embarcacions de vela

 

Per al govern d'embarcacions de vela és precís obtenir-ne prèviament l'habilitació, per a la qual s'han de realitzar unes pràctiques en una escola.

Les pràctiques necessàries per a l'habilitació per al govern d'embarcacions de vela d'eslora superior a vuit metres tenen una durada mínima de 20 hores i el seu contingut s'ajusta al programa establert en l'ORDRE FOM/3200/2007, de 26 d'octubre. Se'n realitzen una sola vegada i són vàlides per tots els títols.

Les pràctiques necessàries per a l'habilitació per al govern d'embarcacions de vela d'eslora igual o inferior a vuit metres tenen una durada mínima de vuit hores i el seu contingut s'ajusta al programa establert en l'ORDRE FOM/3200/2007, de 26 d'octubre. Són vàlides per al títol de patró de navegació bàsica.