Torna

Transport Marítim

Comunicacions federacions i escoles nàutiques d'esbarjo

Les escoles nàutiques d'esbarjo i les federacions de vela i motonàutica hauran de comunicar a l'Administració la realització de les practiques i cursos de formació corresponents: comunicació previa amb 48 hores de antelació i comunicació posterior els 10 díes hàbils següents.

En quant al mode de comunicació, hauran d'enviar-se mitjançant la plataforma EXNAU, al següent enllaç:

https://intranet.caib.es/exnau/escuelas

 

Les que expedeixin llicencies de navegació, a més de la comunicació previa i posterior de les pràctiques, hauran de registrar la relació de les llicencies expedides en un plaç màxim de cinc díes hàbils des de la data del seu otorgament.

NOTA: per a poder fer servir la plataforma EXNAU, l'escola ha d'estar autoritzada i donada d'alta previament a la direcció general competent.

Per a ser donada d'alta a la plataforma, s'ha de fer una sol·licitud generica per registre electronic. Una vegada rebuda la sol·licitud, els responsables es posaran en contacte per indicar com proseguir amb la tramitació.

 

Si així ho desitgen, es poden fer també les comunicación per registre electrònic, fent servir els seguents models de comunicació:

 

-          Comunicació prèvia

-          Comunicació posterior

-      Llicencies emeses

 

Amb la finalitat d'ordenar amb facilitat la documentació enviada per registre electrònic (per escoles i per tipus de comunicació) es recomenable que es segueixi una nomenclatura tipo als arxius enviats. Així, hauran d'enviar els esmentats documents identificant en el següent ordre i entre guions baixos: el nom de la escuela, el tipus de comunicació (previa/posterior/llicencies emeses) i la data, en format mes/día/any. Per exemple, es llisten els noms d'arxius possibles (escola nàutica hi ha que substituir-lo pel nom de cada escola/federació):

 

PREVIES

 

Escuelanáutica_previa_vela_octubre_31_2015

Escuelanáutica_previa_motor_octubre_31_2015

Escuelanáutica_previa_radio_octubre_31_2015

Escuelanáutica_previa_complementaria_octubre_31_2015

Escuelanáutica_previa_licencia_octubre_31_2015

 

POSTERIORS

 

Escuelanáutica_posterior_vela_octubre_31_2015

Escuelanáutica_posterior_motor_octubre_31_2015

Escuelanáutica_posterior_radio_octubre_31_2015

Escuelanáutica_posterior_complementaria_octubre_31_2015

Escuelanáutica_posterior_licencia_octubre_31_2015

 

LLICENCIES DE NAVEGACIÓ EMESES

 

Escuelanáutica_licencias emitidas_octubre_31_2015

Per a qualsevol incidencia relacionada amb les comunicacions, us heu de contactar amb el responsable de comunicacions, informant de la incidencia al correu electronic seguent:

comunicacions.escoles@dgtam.caib.es