Torna

Transport Marítim

Convocatòria de juny de 2022: exàmens resolts

Capità de Iot - Palma
Capità de Iot - Menorca
Capità de Iot - Eivissa

Patró de Iot - Palma
Patró de Iot - Menorca
Patró de Iot - Eivissa

PEE Palma - 1er Torn
PEE i PEE específic Palma - 2n Torn
PEE Menorca - 1er dia
PEE i PEE específic Menorca - 2n dia
PEE Eivissa - 1er dia
PEE i PEE específic Eivissa - 2n dia

PNB - Palma
PNB - Menorca
PNB - Eivissa